Referent/ka oddělení participace - datový analytik ORVZ na dobu neurčitou.

Veřejná výzva

Magistrát města České Budějovice
vyhlašuje výběrové řízení na 1 pracovní pozici dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění na obsazení pracovního pozice –  referent/ka odd. participace – datový analytik na odboru rozvoje a veřejných zakázek na dobu neurčitou

Místo výkonu práce:

 území města České Budějovice a správního obvodu magistrátu města České Budějovice

Možnost nástupu:    ihned po ukončení výběrového řízení

Zájemce musí splňovat předpoklady dle vypsané veřejné výzvy.

Kvalifikační předpoklady: 

dle katalogu prací /nařízení vlády  222/2010 Sb. v platném znění/ - VŠ vzdělání právního, ekonomického nebo technického směru

Platové zařazení:         tarifní třída 10                         
/nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění/
            
Další požadavky:  

- znalost práce na PC ( Word, Excel, Outlook, Internet)
- základní znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
- znalost zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
- znalost správy webu a sociálních sítí
- práce s geografickými informačními systémy
- zkušenost se zpracováním prostorových dat
- znalost marketingu a výborná znalost českého jazyka
- provádění evaluací strategických dokumentů, vytváření grafických výstupů, popularizace vybraných dat, prezentace datových reportů
- praxe v oblasti analytického zpracování informací minimálně

Přihláška musí obsahovat:

- žádost o jaké místo se ucházíte
- vyplněný osobní dotazník
- životopis s průběhem praxe 
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- výpis z trestního rejstříku dle § 6 odst.4 písm. b) zák.č. 312/2002 Sb.
- poučení o ochraně osobních údajů

Benefity:

- stravenky
- flexi pasy
- příspěvek na dovolenou
- příspěvek na dětské tábory
- příspěvek na penzijní připojištění
- indispoziční volno

Informace:

Ing. Dagmar Baumruková – vedoucí odboru , tel.: 386803201
Dana Tvarůžková – personální oddělení, tel.: 386802006

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel  nejpozději do 30.06.2022.

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu : 
    
Magistrát města České Budějovice
personální oddělení
nám. Přemysla Otakara II č.1/1
370 92 České Budějovice

Přihlášku je možno poslat elektronicky, pokud vlastníte certifikovaný elektronický podpis.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
 

Stránka je publikovaná do 30. 6. 2022 a byla naposledy upravena uživatelem Dana Tvarůžková, 14. 6. 2022.