Referent/ka oddělení veřejných zakázek na ORVZ na dobu určitou.

Veřejná výzva

Magistrát města České Budějovice
vyhlašuje veřejnou výzvu na 1 pracovní pozici dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění na pracovní pozici referent oddělení veřejných zakázek na odboru rozvoje a veřejných zakázek  na dobu určitou


Místo výkonu práce: 

území města České Budějovice a správního obvodu magistrátu města České Budějovice

Možnost nástupu:    ihned po ukončení výběrového řízení

Zájemce musí splňovat předpoklady dle vypsané veřejné výzvy.

Kvalifikační předpoklady:

dle katalogu prací /nařízení vlády č. 222/2010 Sb. v platném znění/ - VŠ magisterské –  právní, stavební nebo ekonomické zaměření

Platové zařazení:         tarifní třída 10
/nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění/
                
Další požadavky: 

- znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet)
- organizační schopnosti, schopnost komunikace s lidmi
- znalost zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
- znalost zákona 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění
- znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
- praxe v oblasti veřejných zakázek vítána

Přihláška musí obsahovat: 

- žádost o jaké místo se ucházíte
- vyplněný osobní dotazník
- životopis s průběhem praxe 
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- výpis z trestního rejstříku 
- poučení o ochraně osobních údajů

Benefity: 

- stravenky
- flexi pasy
- příspěvek na dovolenou
- příspěvek na dětské tábory
- příspěvek na penzijní připojištění
- indispoziční volno

Informace:

Ing. Dagmar Baumruková – vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek, tel.: 386803201
Dana Tvarůžková – personální oddělení, tel.: 386802006

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 30.06.2022.

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu :  

Magistrát města České Budějovice
personální oddělení
nám. Přemysla Otakara II č.1/1
370 92 České Budějovice

Přihlášku je možno poslat elektronicky, pokud vlastníte certifikovaný elektronický podpis.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto VŘ kdykoliv v jeho průběhu.

Stránka je publikovaná do 30. 6. 2022 a byla naposledy upravena uživatelem Dana Tvarůžková, 14. 6. 2022.