Referent/referentka oddělení poplatků finančního odboru na dobu neurčitou

Výběrové řízení
Magistrát města České Budějovice
vyhlašuje výběrové řízení na 1 pracovní pozici dle § 7 zákona č.312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků v platném znění na obsazení pracovního místa referent/ka oddělení poplatků finančního odboru na dobu neurčitou 

Místo výkonu práce: 

území města České Budějovice a správního obvodu magistrátu města České Budějovice
 

Možnost nástupu:    1.4.2024
Zájemce musí splňovat předpoklady dle §4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění  

Kvalifikační předpoklady:    

dle katalogu prací (nařízení vlády č.222/2010 Sb. v platném znění) - středoškolské nebo VŠ ekonomického směru

Platová zařazení: tarifní třída 9 
(nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění) 

Další požadavky:        

- znalost zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění
- znalost zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, 
- vzdělání ekonomického směru výhodou
- znalost práce na PC (WORD, Excel, Outlook, Internet Explorer)

Přihláška musí obsahovat:    

- žádost s uvedením místa, o které se ucházíte
- vyplněný osobní dotazník
- životopis s průběhem praxe 
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání v případě VŠ, kopii maturitního vysvědčení 
- výpis z trestního rejstříku dle § 6 odst.4 písm. b) zák. č. 312/2002 Sb.    - poučení o ochraně osobních údajů

Benefity:             

- stravenky
- flexi pasy
- příspěvek na dovolenou
- příspěvek na dětské tábory
- rekreační zařízení na Nové Peci
- příspěvek na penzijní připojištění
- indispoziční volno

Informace:     

Ing. Marcela Irová – vedoucí finančního odboru, tel.: 386801201 
       Petra Buchtelíková - personální oddělení, tel: 386802007
            


Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 29.02.2024.


Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: 
                
Magistrát města České Budějovice
personální oddělení
nám. Přemysla Otakara II.1/1
370 92 České Budějovice

Přihlášku je možno poslat elektronicky, pokud vlastníte certifikovaný elektronický podpis.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.
 

Stránka je publikovaná do 29. 2. 2024.