Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní a východní část/závazná část

Popis projektu: Sídliště Máj je jednou z největších obytných lokalit ve městě. Bylo nejen díky svému stáří zchátralé a části veřejných prostranství byla dožitá. Realizace projektu představovala jeho regeneraci, resp. zhodnocení sídliště z estetického a funkčního hlediska. Projektem se zlepšil stav veř. prostranství a stav objektů občanské vybavenosti. Realizace projektu byla klíčová pro zvýšení kvality bydlení a života na sídlišti. Mezi hlavní problémy patřil nevyhovující vzhled a vybavenost veřejných prostranství, nedostatek veřejné zeleně, nedostatek veřejných rekreačních ploch, nedostatečný počet parkovacích míst, nedostatek vybavených a bezpečných cyklostezek a komunikací pro pěší. Na tyto a další problémové aspekty bydlení v jižní části sídliště Máj byly zaměřeny tyto projekty:

Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část (úsek 03):

Termín realizace: 6/2010 - 8/2011

Celkové výdaje projektu: 60 245 704,73 Kč

Dotace: 43 817 396,95 Kč

Regenerace části panelového sídliště Máj - východní  část (úsek 06):

Termín realizace: 6/2012 - 04/2013

Celkové výdaje projektu: 37 891 500,67 Kč

Dotace: 21 849 542,74 Kč

 

 

 

Stránka byla upravena uživatelem Eva Kahudová, 23. 5. 2018.