Regenerace části panelového sídliště Máj – úsek 02

Předmětem projektu byla revitalizace veřejných prostranství sídliště Máj v úseku 02. Realizací projektu došlo k obnově a vybudování komunikací pro pěší, pojížděných ploch, k rekonstrukci stávajících ploch, revitalizaci zeleně, k vybudování dětského hřiště, instalaci nového městského mobiliáře a nových vodních prvků.

Termín realizace projektu: 08/2014 - 06/2015

 

Celkový rozpočet projektu: 56 237 247,92 Kč

Dotace:                             27 090 011,43 Kč

 

Doba udržitelnosti projektu 5 let/ konec monitorovaného období: 29. 7. 2020

 

 

 

Stránka byla upravena 29. 5. 2018.