Regenerace Máje bude opět veřejně projednána

S chystanou regenerací českobudějovického sídliště Máj budou občané seznámeni prostřednictvím zveřejněných projektových dokumentací na čtyřech místech. „Konkrétně bude v těchto dnech vystavena v multikině kině Cinestar, na dvou místech v Základní škole Máj II a také ve vývěsní skříňce nedaleko obchodu Pramen,“říká náměstkyně primátora Ivana Popelová a dále doplňuje, že tato akce předchází veřejnému projednání s občany. „To je svoláno na čtvrtek 26. února od 16.00 hodin do prostor domečku při ZŠ Máj II. , kde budou na dotazy odpovídat představitelé města, příslušných odborů magistrátu a zainteresovaní projektanti,“dodává náměstkyně.

Projektová dokumentace regenerace sídliště Máj je k vidění na webových stránkách města www.c-budejovice.cz – nástěnka IPRM.