Regenerace Máje pokračuje

Plocha o rozloze 11,5 hektarů v západní části sídliště Máj zahrnující ulice Miroslava Chlajna a Václava Volfa projde obnovou.  

„Této lokalitě dominuje velká zahuštěnost obytných domů, úzké jednosměrné komunikace vedené v trasách, na kterých je mnoho ohybů a nedostatek parkovacích míst,“ popisuje současný neutěšený stav náměstek primátora Kamil Calta.

Předmětem stavby, která bude zahájena 1. června 2011, je řešení komunikací, parkovacích stání, chodníkových ploch, stavební úpravy na dotčených inženýrských sítích, přeložka veřejného osvětlení, sadové úpravy, mobiliář, sportoviště a dětská hřiště. Práce potrvají do konce září.

„Náklady na tuto investiční akci jsou 42 537 977 korun, 85% ze způsobilých výdajů pokryje Evropský fond pro regionální rozvoj, zbývajících 15% bude uhrazeno z městského rozpočtu,“ říká k finanční stránce náměstek Kamil Calta.

Regenerace sídliště Máj - část 04 západ - koordinační situace stavby (pdf)