Regenerace Máje - Úsek 01a (mezi K. Chocholy a K. Štěcha, V. Volfa a N. Frýda)

Umístění a popis

Úsek 01a se nachází v pomyslném středu sídliště na ploše vymezené objekty panelových domů ulic V. Volfa a K. Chocholy na západní straně a linií panelových domů v ulici N. Frýda a K. Štěcha na straně východní. Jeho regenerací vznikl tzv. Centrální park.

Nákres navrhovaných úprav je možno vidět zde.

Přehled hlavních úprav

  • Původní prázdný prostor mezi domy se změnil na park se vzrostlými stromy nepravidelně rozmístěnými na travnatých plochách. Spolu s městským mobiliářem zde byly instalovány prvky pro volnočasové aktivity.
  • Šířka páteřní komunikace umožňuje jízdu cyklistů a in-line bruslařů. Vzájemné napojení chodníků je vždy pomocí rádiusu. Vodítkem při trasování chodníků byly i vyšlapané cesty v trávnících. Odvod dešťových vod z celého území zajišťuje soustava zabudovaných nových kanalizačních prvků. 
  • Bylo vybudováno nové veřejné osvětlení.

Aktuální stav

Realizace Centrálního parku probíhala v období od června do listopadu 2014.