Regenerace Máje - Úsek 02 (mezi Penny marketem a budovou ČSSZ včetně okolí)

Umístění a popis

V rámci Úseku 02 se řeší prostor mezi Penny marketem a budovou České pošty v ulici Ant. Barcala, dále park za sídlem České správy sociálního zabezpečení a také uměle navršený kopec kolem hostince. Západní (a z části severní) hranici úseku tvoří parkoviště a řada panelových domů ulice V. Volfa.

Souhrnná koordinační studie celé stavby. Součástí úprav tohoto úseku je i zbudování hřiště, dle nákresu zde.

Přehled hlavních úprav

Vybudování svažitého parčíku za budovou České správy sociálního zabezpečení a širokého chodníku s cyklostezkou - obojí plynule přejde do tzv. Centrálního parku v Úseku 01, který tvoří zelené centrum Máje táhnoucí se od jihu od ulice A. Barcala severně až k E. Rošického, kde sídliště Máj přechází do volné zeleně s rybníky.

Aktuální stav

Realizace bude probíhat od srpna 2014 do dubna 2015.