Regenerace Máje - Úsek 03 (ulice J. Bendy a Dubenská)

Umístění a popis

Úsek 03 de facto zahrnuje rozsáhlý vnitroblok ulice J. Bendy a jeho přilehlé okolí, celý prostor je ohraničen ulicemi M. Horákové, Ant. Barcala, Dubenská a U Lesa.

Náhled koordinační studie se všemi úpravami.


 

Přehled hlavních úprav

  • Nové stožáry veřejného osvětlení včetně svítidel.
  • Celkem dvacet nových parkovacích stání.
  • Výměna povrchů chodníků a parkovacích stání za zámkovou dlažbu.
  • Odvodnění trvale podmáčené travnaté plochy ve vnitrobloku ulice J. Bendy vybudováním dešťové kanalizace s dvorními vpustmi.
  • Dvě nová hřiště pro děti a mládež, úprava čtyř stávajících. U dvou hřišť zbudování oplocení.
  • Odstranění nevyhovujících krajinných prvků a zatravnění vzniklých prostranství.


 

Aktuální stav

Stavební úpravy tohoto úseku již byly ukončeny v září 2011.