Regenerace Máje - Úsek 04 (severozápad sídliště, ulice M. Chlajna a V. Volfa)

Umístění a popis

Úsek 04 přiléhá na jihozápadní straně k ulici Ant. Barcala. Zahrnuje ulice M. Chlajna a V. Volfa. Západní část bezprostředně navazuje na Branišovský les.

Koordinační studie s podrobným nákresem úprav, které se týkají zejména zeleně, parkovacích ploch a dětských hřišť.
 

Přehled základních úprav

  • Úprava vnitrobloku v ulici V. Volfa včetně zpevněných ploch a dětského hřiště, zeleň obohatila nová stromořadí, stromové a keřové skupiny.
  • Nová parkoviště v ulici V. Volfa a M. Chlajna, osazená stromovým partrem.
  • Stavební úpravy chodníků a parkovišť, vznik nových parkovacích míst. Povrch z betonové zámkové dlažby.
  • Revitalizace tří dětských hřišť.


 

Aktuální stav a harmonogram prací

Revitalizace úseku 04 byla započata 1. 6. 2011 předáním staveniště vítězi výběrového řízení. Akce byla ukončena dle harmonogramu dne 30. 9. 2011.

Stavební práce probíhaly po jednotlivých sektorech, na něž byl Úsek 04 pro stavební účely rozdělen.

Ke stažení: mapka s rozdělením sektorů.

Rozdělení Úseku 04 na stavební sektory