Regenerace Máje - Úsek 05 (ulice N. Frýda, Dr. Bureše a K. Štěcha)

Umístění a popis

Úsek 05 se nachází v severní části sídliště Máj mezi ulicemi N. Frýda, Dr. Bureše a K. Štěcha.

Náhled koordinační studie s plánovanými úpravami.
 
 

Přehled základních úprav

Tato část sídliště působí oproti ostatním konsolidovaně a zabydleně. Na tomto území proběhly stavební úpravy zpevněných ploch, ploch veřejné zeleně, městského mobiliáře, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace.

  • Rozšíření a přebudování hromadného parkoviště kolem ulice Dr. Bureše (šikmá stání).
  • Na vhodných místech v ulici N. Frýda je pro parkování navrženo kolmé stání na úkor trávníkových záhonů.
  • Doplnění trávníkových ploch za stávajícím garážovým domem o nové chodníky a lavičky.
  • Hřiště pro nejmenší děti.
  • Nové osvětlovací body na určených pozicích.


Aktuální stav

Stavba probíhala v období 20. 4. až 31. 8. 2012.