Regenerace Máje - Úsek 06 (ulice Prachatická, Netolická a Lhenická)

Umístění a popis

Jde o území mezi ulicemi M. Horákové, E. Rošického, Větrná a O. Nedbala (zahrnuje ulice Prachatická, Netolická a Lhenická s jejich okolím). Jedná se o nejstarší část sídliště, místy s kvalitní vzrostlou zelení.

Koordinační studie tohoto úseku.
 
 

Přehled hlavních úprav

 • Zbudování nových a stavební úprava stávajících parkovacích stání podél ulic Prachatická a Lhenická.
 • Na ploše za domovem důchodců vznikl park pro seniory - s altánem a odpočívadly se stoly a lavicemi. 
 • Odstranění stávajících přístřešků na popelnice v ulici Lhenická a jejich vybudování na novém místě.
 • Úpravy stávajících dětských hřišť.
 • Úprava povrchu většiny komunikací (silnice, chodníky, nová cyklostezka).
   
   
   

  Aktuální stav

  Stavební práce v úseku 06 byly realizovány od začátku června do listopadu 2012. Práce na úpravě travnatých ploch byly v zimním období přerušeny z důvodu počasí, kompletně dokončeny byly v květnu 2013.