Regenerace sídliště Máj

Informace o jednotlivých projektech revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Máj. Najdete zde nákresy všech 6 úseků, vizualizace, mapky, informace o stavu přípravy a průběhu realizace jednotlivých staveb.

Obnova veřejných prostranství spočívá v rozšíření zeleně, dětských hřišť a venkovního vybavení parků, úpravě komunikací včetně chodníků a nových cyklostezek a také zvýšení počtu parkovacích míst.
 

KONTAKTNÍ OSOBY

Ing. Šeda Zdeněk
vedoucí investičního odboru
tel.: 386 802 201

Ing. Lacina Luboš
vedoucí odboru územního plánování
tel.: 386 803 001
 

Revitalizace veřejných prostranství je financována v rámci Integrovaného plánu rozvoje města v jeho částech IPRM MájIPRM Levý břeh Vltavy. Financování částí 01, 04 a 05 je dotováno z Integrovaného operačního programu (IOP) a částí 02, 03 a 06 z Regionálního operačního programu Jihozápad (ROP). Podrobnosti k financování na stránkách IPRM.

Regenerace Máje - Úsek 01a (mezi K. Chocholy a K. Štěcha, V. Volfa a N. Frýda)

/ Realizace této stavby proběhla v červnu až listopadu 2014. / Více

Regenerace Máje - Úsek 01b (mezi K. Štěcha, E. Rošického, U Rozvodny, K. Chocholy a V. Volfa)

/ Realizace staveb 1 a 2 byla zahájena v červenci 2013. Dílo bylo kompletně dokončeno v květnu 2014. / Více

Regenerace Máje - Úsek 02 (mezi Penny marketem a budovou ČSSZ včetně okolí)

/ Realizace bude probíhat od srpna 2014 do dubna 2015. / Více

Regenerace Máje - Úsek 03 (ulice J. Bendy a Dubenská)

/ Stavební práce začaly na tomto úseku Máje jako první a již byly ukončeny v září 2011. / Více

Regenerace Máje - Úsek 04 (severozápad sídliště, ulice M. Chlajna a V. Volfa)

/ Stavební úpravy byly zahájeny 1. června 2011 a probíhaly do září 2011. / Více

Regenerace Máje - Úsek 05 (ulice N. Frýda, Dr. Bureše a K. Štěcha)

/ Úsek 05 byl realizován dle plánu, stavební práce byly zahájeny 20. 4. 2012 a dokončeny 31. 8. 2012. / Více

Regenerace Máje - Úsek 06 (ulice Prachatická, Netolická a Lhenická)

/ Stavební práce v tomto úseku byly dokončeny v listopadu 2012, v květnu 2013 proběhla ještě kompletní úprava travnatých ploch. / Více