Regenerace sídliště Vltava sever – část 03, II. etapa – 2. stavba

Cílem projektu byla revitalizace veřejných prostranství a ploch. Realizací projektu došlo k obnově a vybudování komunikací pro pěší a cyklisty, vzniku nových parkovacích míst a k rekonstrukci stávajících, revitalizaci zeleně, úpravě a vybudování dětských hřišť a instalaci nového městského mobiliáře.

Termín realizace: 03/2014 - 11/2014

 

Celkový rozpočet projektu: 23 422 284,99 Kč

Dotace:                             15 398 704,72 Kč

 

Doba udržitelnosti projektu 5 let/ konec monitorovaného období: 31. 12. 2019

 

Stránka byla upravena 29. 5. 2018.