Registrace kandidátních listin

Českobudějovický magistrát, jako registrační úřad pro volby do zastupitelstev obcí, k dnešnímu dni přezkoumal všech 267 podaných kandidátních listin. V tuto chvíli jsou zpracovávána rozhodnutí o jejich registraci, která budou doručena všem zmocněncům volebních stran v jednotlivých obcích a dne 18.8.2014 zveřejněna na úřední desce magistrátu. Volební strany mají zákonné právo domáhat se do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí ochrany u Krajského soudu. Za doručené se rozhodnutí považuje podle § 23 odst. 4 zákona o volbách třetím dnem ode dne jeho zveřejnění na úřední desce registračního úřadu.

Dne 26.8.2014 od 13.00 hodin se v zasedací místnosti zastupitelstva města v budově radnice uskuteční losování čísel pro pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do českobudějovického zastupitelstva.