Rekonstrukce části Jiráskova nábřeží je dokončena

Obnova českobudějovického Jiráskova nábřeží v úseku Husova – Budivojova, která byla zahájena koncem letošního srpna, je dokončena. „Stavební úpravy zahrnovaly kompletní rekonstrukci vozovky včetně odvodnění, zřízení třiceti podélných a šikmých parkovacích stání, obnovu chodníků, kanalizace, vodovodu a instalaci nového  veřejného osvětlení v délce 233 metrů,“říká náměstkyně primátora Ivana Popelová s tím, že město v této lokalitě zároveň udělalo další krok v realizaci protipovodňových opatření. „ Fakticky se jedná o zapuštěný betonový základ do hloubky osmdesáti cetimetrů , který jako nízký obrubník lemuje komunkaci a do něj jsou upevněny kotevní otvory.  A právě tyto nové otvory jsou základem pro možnou  instalaci mobilního hrazení v případě velké vody,“upřesňuje primátorův náměstek František Jelen. Stavba stála 11,2 miliony korun. Město počítá s tím, že další betonové základy s kotevními otvory  budou po celé komunikaci až k ulici Trojická. „Máme na to zpracovaný projekt, který je nyní před vydáním územního rozhodnutí a chceme jít samozřejmě cestou dotačních titulů,“shodují se oba náměstci.