Rekonstrukce a dostavba sídla městské policie

Dvůr areálu městské policie zbavíme nepoužívaných objektů a vybudujeme zde nové zázemí pro strážníky – výcvikové prostory s tělocvičnou, posilovnou a šatnami. Na ploché střeše nového objektu vznikne dopravní hřiště pro školáky, neboť prevence je důležitou součástí činnosti městské policie. Rekonstruována bude i stávající budova městské policie, která slouží již drahně let a modernizaci potřebuje.

Ing. Jiří Svoboda, primátor města

Řešené území

Areál městské policie (ulice J. Haška 2).

Předpokládané termíny

2020-2021 - příprava projektu
2021-2022 - výstavba

Strážníci i veřejnost se mohou těšit na nové zázemí

/ 23. září 2020 / Ve dvoře areálu městské policie v ulici Jaroslava Haška vznikne nová budova s výcvikovými prostory pro strážníky. Souběžně dojde k rekonstrukci stávající budovy městské policie. / Více