Rekonstrukce katedrály

Z historie

Chrám sv. Mikuláše v Českých Budějovicích byl založen jako farní kostel pro královské město, krátce po roce 1265. Kolem roku 1297 byl posvěcen hlavní oltář a kostel byl předán k užívání, byť celá stavba nebyla ještě úplně dokončena.

V letech 1518 až 1535 proběhla pozdně gotická přestavba kostela, ale protože v roce 1551 došlo ke zřícení, byl kostel opětovně přestavěn se zachováním presbytáře.

V roce 1641 byl objekt zcela zničen požárem a stavělo se opět znova. Stavbou do již barokní podoby byli pověřeni italští stavitelé, J. Cipriani a F. Canevalle. Chrám byl dokončen v roce 1649, ale v následujících letech 1686-88, italský stavitel G. A. de Maggi provedl ještě přestavbu chrámového průčelí do dnešní podoby a štukovou výzdobou jej obohatil S. Cereghetti.

Vedle kostela se nacházel městský hřbitov, funkční od založení města až do roku 1874, kdy byl zrušen. V roce 1549 bylo započato se stavbou Černé věže, která sloužila později jako zvonice a strážní věž.

Když došlo v roce 1785 k založení nové diecéze se sídlem v Českých Budějovicích, byl tento městský chrám povýšen na katedrální, čímž se stal prvním a hlavním kostelem v celé diecézi (což rozlohou dnes odpovídá Jihočeskému kraji), v jejímž čele stojí diecézní biskup.

Úpravy a opravy, zejména interiéru, provázely katedrálu i v následujících letech, tedy 1857-58, 1912-13, 1969-70. Vnitřní trojlodí je dělené třemi páry masivních hranolových pilířů a je zaklenuto valenou klenbou s výsečemi. Bohatý štukový dekor je dílem T. Zeisla. Na hlavním oltáři z roku 1791 od Z. Huebera lze obdivovat velkorozměrný obraz sv. Mikuláše z roku 1648 od J. Bachmanna.

Zajímavosti týkající se archeologického výzkumu v bezprostředním okolí katedrálního kostela si můžete přečíst v článku, který v roce 2005 vyšel v Novinách českobudějovické radnice.

Rekonstrukce katedrály (2011 - 2013)

Součástí rekonstrukce katedrály, kterou připravil Ing. arch. Jaromír Kročák, je vybudování nových rozvodů elektřiny a s tím související instalace nového osvětlení. Bude položena nová podlaha (a nové podlahové topení). Na závěr bude interiér samozřejmě nově vymalován.

Stranou nezůstane ani umělecká výzdoba chrámu. Podmínkou rekonstrukce je zachování historického rázu katedrály, který se datuje od jejího vzniku ve 13. století; současně ale budou provedeny změny odpovídající požadavkům dnešní společnosti (bezbariérové vstupy apod.)

V rámci projektu dojde také k částečné rekonstrukci přízemních prostor děkanství.

Projekt "Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v Českých Budějovicích" (CZ.1.14/3.2.00/05.01384), jehož partnerem je statutární město České Budějovice, je .

Zastupitelstvo město České Budějovice na svém jednání 15. listopadu 2012 rozhodlo o poskytnutí finanční výpomoci ve výši 2 mil. Kč, jež je určena na vyskytnuvší se vícepráce (opravu prasklé klenby).

Z médií

Vizualizace - celý půdorys
Vizualizace - celý půdorys
Vizualizace - detail půdorysu
Vizualizace - detail půdorysu
Vizualizace - menza
Vizualizace - menza