Rekonstrukce komunikace Lannova třída III. etapa

     V rámci realizace projektu došlo ke komplexní revitalizaci, úpravě a vybavení veřejných prostranství, která  zahrnovala zejména následující činnosti:

  • rekonstrukce povrchů
  • veřejná zeleň
  • veřejné osvětlení
  • městský mobiliář a drobné architektonické prvky
  • místní a účelové obslužné komunikace
  • přeložky a výstavby technické infrastruktury
  • hrubé terénní úpravy
  • infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti a mobility občanů
  • další doplňkové aktivity ve vazbě na revitalizaci území (např. zklidňování dopravy, podpora využívání environmentálně šetrných druhů dopravy, řešení problematiky parkování atp.)

    Cílem projektu bylo zvýšení atraktivity veřejných prostranství a ploch komunikace Lannova.

     Realizace probíhala 7/2009 - 9/2010.

     Celkové náklady projektu 106 264,40 tis Kč,  dotace 30 000,- tis Kč.

www.europa.eu