Rekonstrukce Lannovy třídy

Otázka pro náměstkyni primátora Ivanu Popelovou

V týdnu od 27.února do 3.března budou zahájeny plánované stavební úpravy českobudějovické Lannovy třídy v úseku mezi ulicemi Na Sadech a Jeronýmova. Co  konkrétně se tam bude dít?

"Stavební práce zahrnují  výměnu části inženýrských sítí, kompletní rekonstrukci komunikace do hloubky půl metru, změnu prostorového řešení a osazení nového mobiliáře.

Po celou dobu stavby bude udržován komunikační pruh pro možnost nezbytného příjezdu a přístupy k jednotlivým objektům. Přístup do objektů může být omezen pouze minimálně, a to po dobu provádění prací přímo před vstupy, stejné to bude i u  vjezdů do objektů.  Případné zásobování a svoz odpadu bude řešen ve spolupráci se zhotovitelem stavby, tedy s Českobudějovickými pozemními stavbami. Práce by měly být ukončeny asi v polovině června letošního roku.Předpokládané náklady na tuto první etapu představují 29 milionů korun včetně DPH. "