Rekonstrukce Mánesovy ulice

Mánesova ulice je silnicí II. třídy, resp. součást městského, dopravního okruhu, po kterém denně projede až 25 000 vozidel. Jsme si vědomi, že její kompletní rekonstrukce bude mít zcela zásadní dopad na dopravu v celém městě, proto si vás dovolujeme požádat o shovívavost, pevné nervy a trpělivost. Termíny dokončení rekonstrukce jsou orientační a v závislosti na průběhu prací se mohou změnit.

 

1) Od 5. 5. do 6. 10. 2019  dojde k úplné uzavírce Mánesovy ulice v úseku od mostu Kosmonautů po Čechovu ulici. Jedná se o technicky a časově náročné práce a v době realizace nebude po celou dobu stavby možné zajíždět do objektů.

Přejezd ulice Dukelská bude uzavřen, zachováno zůstane pouze pravé odbočení z Dukelské od průmyslové školy do Mánesovy ve směru k Lidické třídě. Po dokončení prací v tomto úseku bude Mánesova ulice kompletně průjezdná.

Práce začnou za úplné uzavírky frézováním povrchu vozovky a zřízením suchovodu pro náhradní zásobení nemovitostí pitnou vodou. Pokračovat pak budou vlastními stavebními pracemi v úseku mezi ulicí Dukelská a Čechova. Zde bude realizována rekonstrukce kanalizace a dvou vodovodních řadů, z nichž jeden je hlavním přívodním řadem. Po dokončení I. etapy budou stavební úpravy vodohospodářských inženýrských sítí pokračovat od ulice Dukelská směrem k Malši.

Současně dojde k budování přechodu pro chodce s ostrůvkem u Vrchlického nábřeží na levém břehu Mlýnské stoky, k úpravě přechodu pro chodce u Dukelské ulice a k úpravě křižovatky Mánesova – Dukelská. Bude probíhat výstavba kabelových tras propojení SSZ  a související oprava chodníků. Na závěr bude provedena pokládka nové obrusné vrstvy vozovky.

 

2) Mánesova ulice, úsek od ulice Čechova po ulici Novohradská:

6. 5.  - 2. 6. 2019 omezení provozu. Úsek zůstane průjezdný, ale nebude možné zajíždět do objektů na jižní straně ulice přes rekonstruovaný chodník.

3. 6.  - 16. 6. 2019 celková uzavírka. Úsek bude zcela uzavřený bez možnosti zajíždět do objektů.

8. - 9. 6. 2019 (víkend) celková uzavírka křižovatky Mánesova-Čechova pro frézování a pokládku nových asfaltových vrstev.

Bude probíhat výstavba kabelových tras propojení SSZ a související oprava chodníků. Vozovka bude odfrézována a položena nová obrusná vrstva vozovky. V prostoru křižovatky Mánesova-Novohradská dojde k rekonstrukci horkovodu.

 

3) Novohradská ulice, úsek od ulice Mánesova po ulici Průmyslová:

17. 6. - 30. 6. 2019 celková uzavírka. Úsek bude zcela uzavřený bez možnosti zajíždět do objektů.

Dojde k opravě vozovky - odfrézování a položení nové obrusné vrstvy vozovky, lokálně k opravám konstrukčních vrstev vozovky. V prostoru křižovatky Mánesova-Novohradská dojde k rekonstrukci horkovodu.

 

4) Vrchlického nábřeží, úsek mezi ulicemi Mánesova a Čechova:

23. 9. - 1. 12. 2019 celková uzavírka. Úsek bude zcela uzavřený bez možnosti zajíždět do objektů.

Proběhne rekonstrukce kanalizace a vodovodu, chodníků a vozovky.

 

Odklon linek MHD č. 21, 22 a 23

První den uzavírky Mánesovy ulice a úprava světelné signalizace

Druhý den uzavírky Mánesovy ulice - změna přednosti v jízdě

6. fáze

Stránka byla upravena 19. 7. 2019.