Rekonstrukce nádraží přinese změny v dopravě

Rekonstrukce českobudějovického autobusového nádraží bude zahájena pravděpodobně v září  letošního roku a  přinese změny v organizaci dopravy. Přestavba nádraží, do které soukromý investor vloží zhruba 830 milionů korun je jednou z nejrozsáhlejších investic  a dopravní opatření, která ji budou provázet, se dotknou obyvatel města i jeho návštěvníků.

„Rekonstrukci musíme přizpůsobit trasy městské hromadné dopravy, o nichž budeme veřejnost včas informovat prostřednictvím vývěsných tabulí a zvukových hlášení přímo ve vozech MHD,“ uvedl náměstek  primátora Juraj Thoma (ODS). Autobusové nádraží se v současnosti připravuje na přesunutí do areálu nákladového nádraží Českých drah. „S tím souvisí změna stání příměstských a meziměstských autobusů. Spoje tzv. modrých autobusů, které projíždějí ulicí Na Sadech, budou nově jezdit ulicemi Nádražní, Pekárenská, Pražská a Husova. Dopravní podnik města je současně připraven pružně reagovat na prováděné stavební práce například změnou v uspořádání zastávek a částečně i vybraných linek MHD,“ řekl Thoma.

Linky číslo 3, 4, 17 a 104 budou odkloněny směrem k nádraží ze zastávky Poliklinika Sever do Rudolfovské ulice, kde bude namísto dosavadní zastávky Senovážné náměstí – Pošta zřízena náhradní zastávka Jeronýmova. Stávající zastávky u autobusového nádraží budou zrušeny a trolejbusové linky číslo 3 a 17 budou odjíždět ze zastávky Nádražní - U Grandu, linky číslo 1, 4 a 104 budou odjíždět ze zastávky U Komerční banky. Výstupní zastávka v Žižkově ulici bude  zrušena a přemístěna do Nádražní ulice proti Poště číslo 2.

V příštím roce se k přestavbě autobusového nádraží, kterou provádí soukromý investor, připojí svoji akcí  město, které chce zrealizovat  celkovou  rekonstrukci  Nádražní ulice v úseku od Lannovy třídy po ulici Kasárenskou. „Do konce července by měla být projednána projektová dokumentace, do závěru letošního roku chceme získat stavební povolení na jednotlivé etapy a projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby. Pokud vše půjde bez komplikací, měli bychom  do března příštího roku dokončit výběrové řízení na dodavatele stavby a do konce října by mohlo být vše hotovo,“ upřesnil Juraj Thoma.