Rekonstrukce plynovodů omezí dopravu

Obnova NTL plynovodů a přípojek plynu si vyžádá dopravní omezení viz níže.

Částečnou uzavírku silnice č. III/00354 Lidická třída v úseku křižovatka s ulicí Máchova po křižovatku s ulicí Šumavská.
Termín: 13.7. do 16.8.2015.

Úplnou uzavírku ulice Máchova v místě křižovatky s Lidickou třídou
Termín: 13.7. do 25.7 2015.

Úplnou uzavírku ulice Šumavská v místě křižovatky s Lidickou třídou
Termín: 27.7. do 16. 8. 2015.

Objízdná trasa:
Lidická třída: Obousměrný provoz při zúžení jízdních pruhů.
Máchova a Šumavská ulice: ulicemi Heydukova, Jungmannova, Erbenova.