Rekonstrukce plynovodu uzavře Kanovnickou ulici a Den bez aut náměstí

Odbor dopravy a silničního hospodářství stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci v ulici Kanovnická a na náměstí Přemysla Otakara II. z důvodu rekonstrukce plynovodu v ulici Kanovnická a pořádání Evropského dne bez aut na náměstí Přemysla Otakara II. Úprava provozu je rozdělena do 4 etap.

Termíny etap:   1.  od 28.8. do 1.9.2017 etapa v příloze označená jako „ETAPA 2B“- trasa objížďky – Kanovnická – Kněžská - Karla IV.

                         2.  od 1.9. do 15.9.2017 (22.9.2017)* etapa v příloze označená jako „ETAPA 2A“ – trasa objížďky- Hroznová - Kněžská

                         3.  od 15.9.2017 (22.9.2017)* do 15.10.2017 etapa v příloze označená jako „ETAPA 1“- objízdná trasa  – Žižkova třída – Karla IV.

                         4.  dne 22.9.2017 etapa označená jako „Evropský den bez aut, 22.9.2017“- objízdná trasa - Hroznová – Kněžská – Karla IV.

* „ETAPA 1“ bude následovat až po skončení „ETAPA 2A“

DIO