Rekonstrukce prostranství uzavře Nádražní ulici, autobusy projedou

 

Úplnou uzavírku místní komunikace v ulici Nádražní a Žižkova třída si vyžádají plánované stavební úpravy v termínech 9. 7. – 10. 7. 2016, 16. 7. – 17. 7. 2016, 23. 7. – 24. 7. 2016, 30. 7. – 31. 7. 2016.

Objízdná trasa povede ulicemi Nádražní - Mánesova – Novohradská – Žižkova třída – Senovážné náměstí – Rudolfovská třída – Nádražní. Uzavřená křižovatka ulic Nádražní – Žižkova třída bude po celou dobu řádně označena dopravním značením s dodatkovou tabulkou zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech mimo vozidel stavby a bus. 

Po celou dobu realizace bude umožněn bezpečný průjezd vozidel MHD řešeným územím s výjimkou nezbytných výluk trolejbusové dopravy, které budou koordinovány se zhotovitelem stavby.

Dopravně inženýrské opatření - objízdné trasy

Přehledné situace