Rekonstrukce silnice ulice Plavská

Předmětem je rekonstrukce a stavební úpravy stávajících povrchů komunikací, chodníků a parkoviště v ulici Plavská a L. M. Pařízka. Součástí je i obnova stávajících vodovodních a kanalizačních řadů a přípojek, obnova zařízení Swarco Traffic CZ a obnova veřejného osvětlení v ulici L. M. Pařízka. V rámci stavby bude provedeno nové veřejné osvětlení v Plavské ulici a vodorovné a svislé dopravní značení. 

Práce proběhnou za úplné dopravní uzavírky. Objízdná trasa pro vozidla do 6t a MHD bude vedena ulicemi V. Nováka – J. Buděšínského a v opačném směru ulicemi J. K. Chmelenského – K. Lávičky – J. Buděšínského – V. Nováka.

Zahájení prací

28. února 2022

Ukončení prací

31. května 2022

Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s.

Investor

Statutární město České Budějovice a Jihočeský kraj

Stav - březen 2022

Stav - březen 2022

Soubory ke stažení (DIO)

Stránka byla upravena uživatelem , 2. 11. 2022.