Rekonstrukce Slavie už je na dohled

Stavební povolení do jara 2022, potom výběr stavební firmy – a rekonstrukce kulturního domu Slavie může začít. Moderní dostavbou směrem k Jihočeskému muzeu se zvětší kapacita sálu, v přízemí zde vznikne kavárna a také se promění i okolí s letní scénou a nábřeží, které se bude svažovat až k řece. Odhad nákladů činí 460 mil. Kč bez DPH, z toho by 80 % z uznatelných nákladů měly pokrýt dotace.

Rada města již schválila veřejnoprávní smlouvu, která nahrazuje rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí).  „Tento postup nám ušetřil několik měsíců času oproti klasickému územnímu řízení. Již nyní jsme lehce napřed v harmonogramu. Vydání stavebního povolení předpokládáme v prvním čtvrtletí 2022, výběr zhotovitele bude bezprostředně navazovat. Musím pochválit všechny od projektantů, přes konzultantů až po pracovníky magistrátu, je to výjimečně efektivní tým,“ uvedl 1. náměstek primátora Juraj Thoma (HOPB).

Slavie se bude přestavovat a dostavovat podle návrhu zahraničních architektonických studií – pařížského Ateliér Chaix & Morel et Associé a vídeňského Christian Anton Pichler a architekt Jan Proksa. Ta zvítězila v architektonické soutěži pořádané městem od září 2019 do července 2020 formou soutěžního dialogu.

„Tato forma architektonické soutěže byla v Českých Budějovicích použita vůbec poprvé. Oproti klasické formě, kdy soutěžící projektují podle pevného zadání a porota vybírá až z hotových projektů, se v rámci soutěžního dialogu postupně zadání upřesňuje a ideje a řešení se vyvíjejí za účasti soutěžících, poroty a dalších přizvaných odborníků a konzultantů. Ze strany města jsme do soutěžního dialogu zapojili představitele všech politických stran v zastupitelstvu města, abychom dosáhli opravdu široké shody, která je u takto významného projektu důležitá,“ upozornil Thoma.

Návrhy všech účastníků soutěžního dialogu byly veřejnosti představeny na výstavě přímo ve Slávii na přelomu srpna a září 2020 a pak byla podepsána smlouva s vítězi na zpracování podrobné projektové dokumentace.

Slavie je jako strategický projekt města zařazena do programu tzv. ITI Českobudějovické aglomerace (ITI = integrovaná teritoriální investice), což na rekonstrukci umožní čerpat již zmíněnou evropskou dotaci.

Stránka byla upravena uživatelem Milan Brabec, 21. 10. 2021.