Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení

 V rámci postupné rekonstrukce světelného signalizačního zařízení  křižovatek v Českých Budějovicích  se dočkala své obnovy také křižovatka  silnic Rudolfovská-Okružní. V souvislosti s tím budou od  9. května po dobu čtrnácti  dnů  semafory mimo provoz. Investorem této akce za cca 1.800 000 korun je město a zahrnuje výměnu kabelových rozvodů,  stožárů a  technologie světelné signalizace včetně  úpravy dopravního značení a drobných stavebních prací.  Zhotovitelem je společnost  SWIETELSKY stavební s.r.o. Po celou dobu rekonstrukce bude doprava řízena podle značek  a  policie bude v těchto místech dohlížet nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.