Rekonstrukce ulice K. Weise

Rekonstrukce českobudějovické komunikace K. Weise v úseku mezi ulicemi  Fr. Šrámka–Pekárenská, která začíná dnes (7. července), zahrnuje výměnu  stávající kanalizace a vodovodního řadu s přípojkami. Současně  budou provedeny stavební úpravy komunikace, chodníků včetně odvodnění a veřejného osvětlení.

Stavební úpravy ulice K. Weise jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, Regionálního operačního programu Jihozápad, v rámci projektu s názvem Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti ulicích 28. října, K. Weise, Skuherského, Kostelní, J. Š. Baara, Nerudova. Po úspěšném ukončení a vyúčtování jednotlivých etap město obdrží přislíbenou dotaci. Celkové výdaje na stavební úpravy K. Weise  jsou 9,8 milionů Kč včetně DPH

Stavba bude realizována v období  od 7.7. do 5.10. 2009 a ulice bude oboustranně uzavřena. Objízdná trasa není stanovena. Průchod pro pěší, stejně  jako průjezd vozidel Záchranné služby a Hasičského záchranného sboru, bude zajištěn.

www.europa.eu