Rekonstrukce ulice Milady Horákové

Ulice Milady Horákové je jedním z hlavních dopravních tahů zóny. Je vytížená jak pro individuální automobilovou dopravu, tak městskou hromadnou dopravu. Jedním z důvodů rekonstrukce silnice a inženýrských sítí je plánované vybudování trolejové tratě na území vymezené lokality.

Tento projekt byl vyřazen z IPRM Levý břeh Vltavy tozhodnutím  Řídícího  výboru 18. 11. 2009.

 

www.europa.eu