Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti 28. října, K. Weise, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova

     Dne 3.4.2009 byla podána v rámci 4.výzvy ROP NUTS II Jihozápad žádost z IPRM o poskytnutí dotace na akci: "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti 28.října, K.Weise, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova".

Projekt byl rozdělen na dvě etapy. V první etapě se realizovala ulice K.Weise, Kostelní, Baarova a ve druhé etapě pak Skuherského, Nerudova a 28.října.

Harmonogram etap: 1.etapa     1/2008 - 11/2009

                              2.etapa     11/2009 - 11/2010

Celkový rozpočet projektu:         138 392,01 tis Kč

Dotace projektu:       1.etapa     21 894 900,47 Kč

                              2.etapa      36 245 846,83

V rámci realizace projektu došlo ke komplexní revitalizaci, úpravě a vybavení veřejných prostranství, která zahrnovala zejména následující činnosti:

  • rekonstrukce povrchů
  • veřejná zeleň
  • veřejné osvětlení
  • městský mobiliář a drobné architektonické prvky
  • místní a účelové obslužné komunikace
  • přeložky a výstavby technické infrastruktury
  • hrubé terénní úpravy
  • infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti a mobility občanů
  • další doplňkové aktivity ve vazbě na revitalizaci území (např. zklidňovní dopravy, podpora využívání environmentálně šetrných druhů dopravy, řešení problematiky parkování atp.)

    Cílem projektu bylo zvýšení atraktivity veřejných prostranství a ploch komunikací ve vymezených oblastech realizace projektu.

 

www.europa.eu