Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská – Nádražní)

Rekonstrukce ul. F. Šrámka (úsek Lipenská - Nádražní) je součástí záměru širší rekonstrukce ul. F. Šrámka (úsek Otakarova - Nádražní). Projekt zahrnoval úpravy komunikace, parkovacích stání a chodníků. Jeho součástí byla též rekonstrukce související infrastruktury.

Harmonogram projektu (fyzická realizace): 02-10 2014

Celkové náklady projektu: 5,4 mil. Kč

Obdržená dotace: 1,7 mil. Kč

Realizace projektu přispěla ke zlepšení bezpečnosti provozu na místní komunikaci, ke zlepšení dopravní obslužnosti a plynulosti dopravy.