Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti U Malše, U Sirkárny, Vřesová, Tovární, Prokopa Holého, U Hřbitova

     V rámci realizace projektu dojde ke komplexní revitalizaci, úpravě a vybavení veřejných prostranství, která bude zahrnovat zejména následující činnosti:

  • rekonstrukce povrchů
  • veřejná zeleň
  • veřejné osvětlení
  • městský mobiliář a drobné architektonické prvky
  • místní a účelové obslužné komunikace
  • přeložky a výstavba technické infrastruktury
  • hrubé terénní úpravy
  • infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti a mobility občanů
  • další doplňkové aktivity ve vazbě na revitalizaci území (např.zklidňování dopravy, podpora využívání environmentálně šetrných druhů dopravy, řešení problematiky parkování atp.)

     Cílem projektu je zvýšení atraktivity veřejných prostranství a ploch komunikací ve vymezených oblastech realizace projektu.

Realizace projektu je dle harmonogramu plánována v období let 2012 - 2014 jako náhradní projekt IPRM.

 

www.europa.eu