Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská – Libničská)

Projekt se zabýval provedením rekonstrukce úseku komunikace v ulici Žerotínova (úsek Trocnovská - Libničská), který byl ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce tohoto úseku je součástí širší rekonstrukce ZTV Husova kolonie. Zahrnuje úpravy komunikace, parkovacích stání a chodníků. Jeho součástí byla také rekonstrukce související infrastruktury.

Harmonogram projektu (fyzická realizace): 06-11 2014

Celkové náklady projektu: 17,9 mil. Kč

Obdržená dotace: 5,6 mil. Kč

Cílem realizace projektu bylo zvýšit kvalitu fyzického prostředí části města, což povede ke zvýšení atraktivity lokality zejména pro bydlení. Došlo ke zkvalitnění komunikace, chodníků a parkovacích stání. Zároveň bylo zajištěno bezpečné užívání prostoru také osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.