Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova – Mlýnská stoka)

V rámci realizace projektu došlo ke komplexní rekonstukci veřejného prostranství, která  zahrnovala zejména následují cinnosti:

- výměnu vodovodního potrubí včetně přípojek

 

- renovaci hlavního kanalizačního řadu včetně kanalizačních přípojek a dešťových svodů

 

- výměnu veřejného osvětlení

 

- výměnu podloží i povrchů místní komunikace včetně chodníků

 

- rekonstukci mostu ev. č. CB-029

 

- výměnu veřejného osvětlení

 

- osazení svislého dopravního značení, nástřik vodorovného dopravního značení

 

- vegetační úpravy v úseku Mánesova - Alešova

 

 

Cílem projektu bylo zlepšit fyzické prostředí v centrální části města prostřednictvím rekonstrukce místní komunikace. Tím došlo ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, zvýšení atraktivity centrální části města.

Realizace projektu 2012 - 2013.

 

Celkové výdaje projektu: 37.001,34 tis. Kč, Obdržená dotace: 11.670,38 tis. Kč

 

www.europa.eu