Rekonstrukce veř.prostr.a ploch.komunikací v obl. Čechova, Roháče z Dubé

V rámci realizace projektu dojde ke komplexní revitalizaci, úpravě a vybavení veřejných prostranství, která budou zahrnovat zejména následující činnosti:


- rekonstrukce povrchů místních komunikací včetně chodníků


- výměna veřejného osvětlení


- další doplňkové aktiity ve vazbě na revitalizaci území (např.zklidňování dopravy, řešení problematiky parkování


  atp.)


Cílem projektu je zlepšit fyzické prostředí v centrální části města prostřednictvím rekonstrukce místních komunikací. Tím dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, zvýšení atraktivity centrální části města.


Realizace projektu cca 2/2011 - 10/2011


Celkové náklady projektu 50 221 770,38 Kč, dotace 19 461 089,63 Kč

www.europa.eu