Rekonstrukce veř.prostr.a ploch.komunikací v obl. Nová, Jeremiášova

V rámci realizace projektu dojde ke komplexní revitalizaci, úpravě a vybavení veřejných prostranství, která budou zahrnovat zejména následující činnosti:


- rekonstrukce povrchů místních komunikací včetně chodníků


- výměna veřejného osvětlení


- další doplňkové aktivity ve vazbě na revitalizaci území (např.zklidňování dopravy, řešení problematiky parkování


  atp.)


Cílem projektu je zlepšit fyzické prostředí v centrální části města prostřednictvím rekonstrukce místních komunikací. Tím dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, zvýšení atraktivity centrální části města.


Realizace projektu v roce 2012.


Celkové náklady projektu 25 794,27 tis. Kč, dotace 11 929,85 tis. Kč.