Rekonstrukce veř.prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova)

V rámci realizace projektu došlo ke komplexní revitalizaci, úpravě a vybavení veřejných prostranství, která zahrnovala zejména následující činnosti:


- rekonstrukci povrchů místních komunikací včetně chodníků


- přesunutí zastávky MHD


- další doplňkové aktivity ve vazbě na revitalizaci území (např.zklidňování dopravy, řešení problematiky parkování


  atd.)


Rekonstrukce proběhla v úseku: Žižkova I. (úsek Senovážné nám. - Čechova)


Cílem projektu bylo zlepšit fyzické prostředí v centrální části města prostřednictvím rekonstrukce místních komunikací. Tím došlo ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, zvýšení atraktivity centrální části města.


Realizace projektu 06 - 10/2012


Celkové skutečné výdaje  projektu: 24.192,08 tis. Kč, dotace: 5.651,9 tis.  Kč

 

www.europa.eu