Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ II - Kubatova

Popis akce

Předmětná část stávajícího jednopodlažního objektu je využívána pro provoz mateřské školy. Stavební úpravy a změna užívání, které byly realizovány v r. 2013, ponechaly původní skladby střešního pláště objektu z 60-tých let minulého století, zateplení bylo řešeno pouze dílčím způsobem z vnitřní strany. Původní střecha byla zateplena křemelinovými střešními tvárnicemi výšky 240 mm na zděných spádových klínech, nosnou konstrukci tvoří keramické panely. Cílem stavebních úprav bude eliminování negativních vlivů nesystémových skladeb střechy na související konstrukce, odstranění nevyhovujících konstrukcí a splnění hodnot součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2:2011.

Stavební úpravy střechy o ploše 600 m2 budou zahrnovat odstranění asfaltových lepenek a křemelinových střešních tvárnic. Z horní strany bude střecha zateplena minerálními pásy, provede se spádová vrstva z desek OSB a fóliová izolace s přitížením kačírkovou vrstvou. Stavební práce budou prováděny mimo provoz mateřské školy v období hlavních prázdnin ZŠ

Realizace akce, plánovaná dokončením na srpen 2021, byla z důvodů odstoupení vybraného zhotovitele od smlouvy přeložena na rok 2022.

 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 1. 11. 2021.