Řešení dopravy ve městě se neobejde bez peněz státu a kraje

 

Vybudování nových komunikačních propojení a odlehčení tak dopravní zátěže na kritických uzlech je podle Integrovaného plánu organizace dopravy jednou z podmínek pro řešení dopravní situace v Českých Budějovicích. Jedná se sice o dlouhodobá opatření s výhledem do roku 2020, avšak při posouzení dopadu stěžejních staveb na dopravu ve městě jsou zcela nezbytná. V žebříčku devíti nejnaléhavějších staveb celoměstského významu tak, jak je i potvrdil zastupitelstvem schválený Integrovaný plán organizace dopravy, není v současné době ani jedna, kde by již město nezahájilo patřičné kroky pro jejich přípravu.

            V případě Severní spojky se dokončuje studie a byla zahájena změna územního plánu. Na podjezd ze Suchého Vrbného pod kolejištěm Českých drah se zpracovává vhodnější varianta řešení.  Pro plánované propojení ulic Strakonická- Horákova město řeší majetkové vypořádání, technická studie spolu se změnou územního plánu se zpracování pro novou komunikaci z Litvínovické silnice do Lidické. Technická studie se připravuje i na propojení ulic Horákové a Litvínovické. Jižní část takzvané Zanádražky má již pro některé stavební objekty stavební povolení, přičemž se dokončuje  majetkové vypořádání. Další studie spolu se změnou územního plánu se zpracovává pro Jižní spojku, stejně tak jako studie na přemostění Vltavy pro propojení Boreckého a U Trojice. Také na Hlinský přivaděč, který dle hodnocení Integrovaného plánu organizace dopravy bude mít pozitivní význam pro odlehčení dopravní zátěže v centrální části města, se připravuje studie a probíhá nezbytná změna územního plánu.

            „Je evidentní, že řešení silniční dopravy v Českých Budějovicích, kterou občané právem kritizují, se neobejde bez výstavby nových komunikací, umožňujících buď odvedení tranzitní dopravy mimo širší centrum a obytné čtvrtě a nebo rozložení dopravní zátěže do paralelních tras. Stávající výdaje města do oblasti dopravy jsou v maximálně možné výši. Financování rozvoje dopravní infrastruktury v Českých Budějovicích by proto mělo být v budoucnu přehodnoceno a vzhledem k charakteru a významu komunikací, které je nutné vybudovat, musí být do něho  zapojeny i prostředky státu a Jihočeského kraje,“ řekl František Jelen, náměstek českobudějovického primátora.

            V letošním rozpočtu města, kde na veškeré kapitálové výdaje je vyčleněno 641 milionů korun, jde do oblasti dopravy téměř polovina.