Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích

     V rámci realizace projektu došlo ke komplexní revitalizaci, úpravě a vybavení veřejných prostranství, která  zahrnovala zejména následující činnosti:

  • rekonstrukce povrchů
  • veřejné zeleně
  • veřejného osvětlení
  • městského mobiliáře a drobných architektonických prvků
  • místní a účelové obslužné komunikace
  • přeložek a výstavby technické infrastuktury
  • hrubé terénní úpravy
  • infrastruktury pro zvýšení bezpečnosti a mobility občanů
  • další doplňkové aktivity ve vazbě na revitalizaci území (např. zklidňování dopravy, podpora využívání environmentálně šetrných druhů dopravy, řešení problematiky parkování atd.)

     Cílem projektu bylo zvýšit atraktivitu veřejných prostranství a ploch komunikací ve vymezené oblasti realizace projektu.

     Realizace 9/2009 - 4/2010. Celkový rozpočet projektu 7 651 465,88 Kč, dotace činila  6 311 726,99 Kč.

 

www.europa.eu