Revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné


  Název projektu:  Revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné


  Místo realizace:  České Budějovice - České Vrbné, lokalita dnešní umělé slalomové dráhy


  Cíl projektu:      Zlepšit kvalitu a dostupnost vybavenosti a veřejných služeb v oblasti volnočasových aktivit a
                         rekreace


  V souvislosti s realizací dílčích aktivit (projektů) směřujících k realizaci záměru Splavnění Vltavy bude v rámci projektu provedena komplexní rekonstrukce stávajících sportovních kapacit v oblasti dnešní umělé slalomové dráhy v Českém Vrbném, respektive výstavba nového vodáckého stadionu, která bude zahrnovat zejména následjící činnosti:


  • výstavba zázemí vodáckého stadionu
  • přestavba umělé slalomové dráhy
  • úprava a vybavení veřejných prostranství

 

www.europa.eu