Řidiči loni špatně parkovali

Správní odbor magistrátu loni řešil celkem 9362 přestupků. Z toho bylo 3067 na úseku veřejné správy a 6295 dopravních. „1110 přestupků ve veřejné správě se týkalo občanského soužití a 845 veřejného pořádku. V dopravních přestupcích drží prvenství nesprávné parkování, kterým se provinilo skoro čtyři tisíce řidičů, dále  jízda pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, a to ve 324 případech a překroční nejvyšší povolené rychlosti, což se stalo 301 řidičům,“ říká vedoucí správního odboru Jan Kostík.

 

Celkem řešeno přestupků: 9362

 

1. na úseku veřejné správy: 3067

z toho:

na úseku občanského soužití: 1110

na úseku majetku: 471

na úseku veřejného pořádku: 845

 

2. dopravní přestupky: 6295

z toho

jízda pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek: 324

odmítnutí vyšetření ke zjištění požití alkoholu nebo jiných návykových látek: 100

překročení nejvyšší dovolené rychlosti: 301

řízení vozidla bez platného řidičského oprávnění: 125

jízda na červenou: 41

nesprávné parkování: 3922

na úseku pojištění odpovědnosti: 151        

 

 

Stránka byla upravena 24. 1. 2019.