Řídící výbor

Řídící výbor IPRÚ České Budějovice zahájil svou činnost dne 31. 10. 2016. v rámci ustavujícího zasedání byl schválen Jednací řád řídícího výboru a jednací řád pracovních skupin, v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020. 

Přehled schválených usnesení z jednotlivých jednání řídícího výboru:

Stránka byla upravena uživatelem Petr Käfer, 3. 3. 2020.