Řidiči, vyměňte si průkaz!

Držitelé řidičských průkazů vydaných v období  od 1.1.1994 do 31.12.2000 mají zákonnou povinost je   vyměnit za nové ještě do konce letošního roku. „Už několikrát jsme na tuto skutečnost upozorňovali, ale zatím nedošlo k  výraznému posunu.  Celkový počet platných řidičských průkazů v 79 obcích správního obvodu České Budějovice  je  103 132  a  k výměně jich zbývá ještě  8 807,“konstatuje Václav Suchopár pověřený funkcí tajemníka  s tím, že pokud by po stanoveném termínu jel řidič s nevyměněným, tedy neplatným  řidičským průkazem, dopustil by se přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb., § 22 a mohla by mu být v blokovém řízení uložena pokuta ve výši 2 000 korun. 

Oddělení řidičských průkazů sídlí v budově magistrátu v Jeronýmově ulici č.1, úřední hodiny jsou každý den, v pondělí a ve středu od 8.00 do 18.00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin a v pátek od 8.00 do 11.30 hodin. K  bezplatné výměně průkazu je třeba předložit vyplněnou žádost, řidičský a občanský průkaz a jednu fotografii.