Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM

Cíl projektu:          Zajistit efektivní řízení, monitorování, vyhodnocení, úpravy a publicitu IPRM

V rámci projektu budou z rozpočtu IPRM podpořeny následující aktivity:

  • posilování administrativní kapacity a zabezpečení činnosti magistrátu ve vazbě na řízení, monitorování a hodnocení IPRM
  • zajištění činnosti subjektů implementační struktury IPRM (např. Řídícího výboru, pracovních skupin)
  • šíření informací o IPRM a jednotlivých projektech v rámci IPRM směrem k široké veřejnosti
  • zprostředkování zkušeností jednotlivých aktérů zapojených do realizace IPRM
  • zpracování studií a analýz ve vazbě na přípravu a realizaci IPRM

Sledované období:  26.06.2008 - 31.01.2011  Celkové výdaje projektu 2 547 427,51 Kč, dotace  2 169 053,86 Kč

Sledované období:  01.11.2010 - 31.01.2015  Celkové výdaje projektu 1 694 774,60 Kč  dotace   1 420  669,24 Kč

 

www.europa.eu