Úřední deska

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny, o odmítnutí kandidátní listiny a o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině pro volby do zastupitelstev obcí 2022 - ZM České Budějovice

Podle ustanovení § 23 odst. 3  zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, rozhodne registrační úřad ve lhůtě do 48 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce o registraci kandidátní listiny,  o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a zašle je tomu, kdo je oprávněn domáhat se ochrany u soudu proti tomuto rozhodnutí. Současně se rozhodnutí vyvěsí na úřední desce registračního úřadu a vyznačí se na něm den vyvěšení. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení.

 

Vyvěšeno: 
05.08.2022 - 22.08.2022