Úřední deska

ROZHODNUTÍ - POVOLENÍ VÝJIMKY - zateplení, lodžie BD U Trojice 763/4, 764/6, 765/8, Č. Budějovice 3

Změna dokončené stavby - stavební úpravy spočívající v odstranění 9 balkónů od 2. NP do 4. NP na jižní straně bytového domu, zateplení celého obvodového pláště a přístavba 16 sloupců lodžií (8 sloupců na jižní straně, 8 sloupců na severní straně) u stávajícího bytového domu o 4. NP v ulici U Trojice 763/4, 764/6, 765/8 České Budějovice na pozemku parc. č. 2372/4, 2378 v katastrálním území České Budějovice 3

Vyvěšeno: 
01.08.2022 - 17.08.2022