Rozhodnutí Rady města ČB

 

V roce 2007 byla na základě rozhodnutí Rady města České Budějovice (složená ze zástupců ODS, KDU-ČSL, SNK ED) uzavřena smlouva na zajištění služeb výpočetní techniky. V roce 2010 byl podepsán její dodatek. Dle názoru Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže město v obou případech pochybilo a ten mu rozhodnutím uložil v roce 2012 pokutu ve výši 1,3 milionu korun. Proti tomu město podalo nejprve rozklad a poté i správní žalobu, o které dosud není rozhodnuto. Pokutu, jejíž splacení nemělo odkladný účinek a s níž město nesouhlasí, 9.8.2013 uhradilo.

Dne 9.8.2015 uplyne promlčecí lhůta pro možnost podání občanské žaloby na náhradu škody vzniklé městu. Proto se na mimořádném jednání sešla 6.8.2015 rada města a rozhodla, že v této záležitosti bude město postupovat podáním občanskoprávní žaloby, jejímž předmětem bude vymáhání náhrady případné škody.

Dnešní usnesení rada města přijímá jako nezbytné právní východisko v časové a personální tísni z důvodu nečinnosti předchozí rady města (složená ze zástupců ČSSD, HOPB,TOP 09) při řešení náhrady škody vzniklé uhrazením pokuty ÚOHS v roce 2013.

Usnesení rady města